Mainostaminen SoMe TV:llä

Instream-videotuotteet

Tuo brändisi näkyville SoMe TV:n kanavavirrassa! Instream-mainokset sijoitetaan videoklippien yhteyteen, ja mainosvideot näkyvät käyttäjälle tämän katsoessa SoMe TV -kanavaa. Instream-mainoksia on mahdollista sijoittaa videoklippien alkuun (preroll) tai niiden loppuun (postroll). Mainosesityksien indeksi määräytyy esityspäivän ja kauden mukaan.

Spottimainonta

SoMe TV:n katsojakohderyhmään kuuluvat kaikki 18 – 45 -vuotiaat suomalaiset, ja kohderyhmän koko on 1 868 017 henkilöä. SoMe TV faktaa:
-SoMe TV:n katsojat jakautuvat tasaisesti (50/50) miehiin ja naisiin
-yli 90 % katseluista tapahtuu HbbTV:n puolella
-75 % katsojista on 18 – 45 vuotiaita


Ohjelmayhteistyö
Ohjelmayhteistyöllä on mahdollista edistää tunnettuutta ja saada lisää boostia myyntiin. SoMe TV:llä on mahdollista tehdä yhteistyötä sekä tuotesijoittelun että sponsoroinnin kautta. Sponsoroinnin avulla saadaan sponsoroidulle tuotteelle näkyvyyttä, mutta ohjelmassa näkyvän sponsorointitunnisteen ei ole tarkoitus olla mainos, vaan merkki katsojalle yhteistyökumppanuudesta. Ohjelmiin voidaan sijoittaa vastiketta vastaan tuotteita ja palveluita, jolloin kyse on tuotesijoittelusta. SoMe TV:llä ohjelmayhteistyöt noudattavat aina hyvää mainonnan etiikkaa, sovittaen samalla kaupallisen yhteistyön luontevaksi osaksi ohjelmavirtaa katsojaystävällisesti.
Pituuskerrointaulukko
 
Katkomainonta, mainosaika
Mainosaikaa myydään SoMe TV:n koko kohderyhmälle (18 – 45 vuotiaat miehet ja naiset). Mainoskatkot sijoittuvat aina ohjelmien ja jaksojen väliin, eli ohjelmia ei keskeytetä mainoksilla katsojaystävällisyyden takaamiseksi. Mainoskampanjat saavat aina kokonaisbruttokontaktitakuun. SoMe TV -kanavan tavoittavuus vaihtelee kausittain, joten matalan tavoittavuuden kausina SoMe TV pidättää oikeiden rajoittaa tilauksen kokoa tarpeen tullen.
In-page -mainonta
SoMe TV:n In-page mainonta mahdollistaa mainoskampanjoiden laajentamisen SoMe TV:n nettisivuille sen eniten trafiikkia saavuttaville välilehdille. In-page mainonta täydentää muita mahdollisia mainosmuotoja ja ohjelmayhteistöitä.
Mainonnan erikoisratkaisut
SoMe TV tarjoaa monipuolisesti mainonnan eri ratkaisuja. Jokainen mainonta on huolellisesti mietitty juuri tietylle mainostajalle ja tilanteeseen sopivaksi. Mahdollistamme yksilöllisen ja toimivan mainostamisen, ja perinteisten mainosmuotojen lisäksi mahdollistamme monia mainonnan erikoisratkaisuja kuten:

Aineiston toimitus

Mainosaineistojen toimituksesta:
TV -mainonnan aineistojen toimitus
Mainokset on toimitettava vieressä sijaitsevan Dropbox linkin kautta arkisin klo 15.00 mennessä, jotta se ehtii näyttöön kahden arkipäivän kuluttua. Juhlapyhät ja muut poikkeusaikataulut voivat aiheuttaa viivästyksiä aikatauluihin. Materiaalin kuvasuhde tulee olla 16:9. Videomateriaalin mukana on aina toimitettava kirjalliset esitysohjeet.

Verkkosivumainonnan aineistojen toimitus:
Mainokset on toimitettava vieressä sijaitsevan Dropbox linkin kautta arkisin klo 15.00 mennessä, jotta se ehtii kanavalle näyttöön kahden arkipäivän kuluttua  Juhlapyhät ja muut poikkeusaikataulut voivat aiheuttaa viivästyksiä aikatauluihin.

Lisätietoja: Johanna Saar, puh. 040 969 3919, johanna.saar@socialmediafab.com

Virheet
SoMe TV:n puolesta johtuvien lähetysvirheiden kohdalla hyvityksistä, sen tavasta ja määrästä sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa aina erikseen. Hyvitys on enimmillään maksetun mainosajan pituinen uusi mainosaika, tai maksetun mainosajan rahallinen hyvitys. Jo esitettyä mainosta tai mainosvideota koskevat reklamaatiot ja huomautukset on tehtävä viimeistään viikon (7 päivän) sisällä.
Vastuuvapautus sekä esitysoikeudet
Esitettävien mainosten ja mainosaineistojen käyttö- ja omistusoikeuksien, suojausoikeuksien, patentti- ja tekijänoikeuksien hankinnasta ja oikeellisuudesta vastaa aina mainostaja itse. Mainostaja on vastuullinen mainoksen oikeuksista niin, että SoMe TV voi esittää sitä omalla kanavallaan ja jälkilähetyksissä. Erityisten syiden ja olosuhteiden vallitessa SoMe TV pidättää itsellään oikeuden siirtää tai muuten muuttaa mainoksen esitysaikaa, tai tarpeen tullen keskeyttää mainoskampanja kokonaan.
Esitettävän TV-mainoksen sisältö

Mainostaja on itse vastuussa SoMe TV:lle lähetetystä mainosmateriaalin sisällöstä. Lähetettyjen mainosten tulee noudattaa lakeja, asetuksia, kuluttaja-asiamiehen ja muiden viranomaisten säädöksiä sekä mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä. SoMe TV ei vastaa mahdollisista seuraamuksista tai kustannuksista, joita määräyksiä täyttämättömistä mainoksista voi mainostajalle aiheutua.

Tuotteet ja palvelut, joiden mainostaminen ei onnistu SoMe TV:llä:

-Tupakkatuotteet ja niiden liitännäiset
-Resepti- ja lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet, lääkeaineet ja lääkehoidot
-Alkoholituotteet

Tuotteet ja palvelut, joiden mainostaminen ei onnistu SoMe TV:llä:

-Aikuisviihdepalvelut, seuranhaku- ja keskustelulinjat ym.
-Rahapelimainonta, kasinot, uhkapelimainonta
-Lasten ja alaikäisten kannalta haitallinen tai vahingoittava sisältö

Lähetä mainosmateriaalia

Lataa mainosmateriaali Dropboxiin