SOME TV VIDEOIDEN KÄYTTÖEHDOT

Social Media Fab Oy:n (jäljempänä “SoMeTV”)  (www.tvsome.fi) sivuston kautta on mahdollista ladata videoita SoMeTV:n käyttöön ja esitettäväksi. Lataamalla videosi hyväksyt nämä käyttöehdot ja luovutat kaikki immateriaalioikeudet Social Media Fab Oy:lle / SoMeTV:lle.

SoMeTV:llä on oikeus editoida, muokata ja käsitellä videoita ohjelmallisiin tarkoituksiin.

Sinun tulee olla 18 vuotta (täysi-ikäinen) tai vaihtoehtoisesti huoltajan suostumus.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet
Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Vastuuvapaus
Sivuston kautta sisältö esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat / editoituna”.

Palveluntarjoaja ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei takaa Sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.


Palveluntarjoaja ei vastaa Sivuston ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoajan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen SoMeTV:n palveluun


Lähettämällä aineistoa käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Palveluntarjoajalle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.

Yksityisyyden suoja
Palveluntarjoaja noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

SoMeTV ei kerää yhteystiedoista syntyvää asiakasrekisteriä.